Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (2022 – 2027) được diễn ra trong 2 ngày 28, 29 tháng 11 năm 2022 tại Cung văn hóa hữu nghị Việt – Xô, Thủ đô Hà Nội. Sau 02 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, đoàn kết, hòa hợp, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (2022 – 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhất trí quyết nghị.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ 
—————
Số 03/NQ-HĐTS
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————
 
    Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2022
  
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX,
NHIỆM KỲ 2022 – 2027 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (2022 – 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam được chính thức diễn ra trong 2 ngày 28, 29 tháng 11 năm 2022 tại Cung văn hóa hữu nghị Việt – Xô, Thủ đô Hà Nội.
 
Đại hội được đặt dưới sự chứng minh tối cao của Đức Quyền Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, chư Tôn Trưởng lão Phó pháp chủ, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh. Đoàn Chủ tịch do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; chư Tôn đức Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Chủ tịch, và Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trì Đại hội.
 
Đại hội có sự hiện diện tham dự của 1091 đại biểu chính thức gồm chư Tôn đức Tăng Ni, quý Cư sĩ, tín đồ Phật tử là thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ủy viên Hội đồng Trị sự, đại biểu các Ban, Viện Trung ương, đại biểu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong cả nước và ở nước ngoài.
 
Đại hội vinh dự đón tiếp Ngài Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Ngài Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, cùng Quý vị khách quý lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, Bộ ngành Trung ương,; Quý vị đại biểu khách quý thay mặt lãnh đạo TP.Hà Nội, và các tỉnh, thành phố trong cả nước.
 
Sau 02 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, đoàn kết, hòa hợp, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (2022 – 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhất trí quyết nghị:
 
1. Nhất trí thông qua những nội dung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, chương trình hoạt động Phật sự khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã nêu trong báo cáo Tổng kết hoạt động Phật sự được trình trước Đại hội. (Có văn bản đính kèm).
 
2. Nhất trí thông qua phương hướng, nhiệm vụ gồm 12 mục tiêu và giải pháp thực hiện thành công chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022 – 2027) được trình trước Đại hội. (Có văn bản đính kèm).
 
3. Đại hội vinh dự được đón nhận bài phát biểu quan trọng của Ngài Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biểu dương, chúc mừng, đánh giá cao những đóng góp đáng trân trọng của Tăng Ni, tín đồ Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
4. Đại hội đồng nhất tâm suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ lên ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh. Bổ sung chư Tôn đức tham gia Hội đồng Chứng minh, nâng tổng số thành viên Hội đồng Chứng minh nhiệm kì IX (2022 – 2027) là 112 vị, trong đó có 30 thành viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh. (Có danh sách đính kèm).
 
5. Đại hội đã tiến hành suy cử Hội đồng Trị sự gồm 235 Ủy viên chính thức, 45 Ủy viên dự khuyết, trong đó có 65 thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự. Nhất tâm suy cử Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ (2022 – 2027). (Có danh sách đính kèm).
 
6. Đại hội nhất trí thông qua bản Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi gồm: Lời nói đầu, 14 chương, 87 điều. Giao Ban Thường trực Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ IX tiến hành các thủ tục trình Ban Tôn giáo Chính phủ phê chuẩn và ban hành Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VII.
 
7. Thông qua danh sách tấn phong Tăng Ni lên hàng giáo phẩm, gồm 268 Hòa thượng, 1.102 Thượng tọa, 391 Ni trưởng và 1.581 Ni sư. (Có danh sách đính kèm).
 
8. Đại hội lãnh thọ và phụng hành đạo từ của Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam khuyến tấn Tăng Ni, Cư sĩ, tín đồ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài.
 
9. Ghi nhận ý kiến của các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố; Tăng Ni, tín đồ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài đã phát biểu, tham luận được trình bày tại Đại hội hoặc đã gửi đến Đại hội. Giao Ban Thư ký tổng hợp và bổ sung vào chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ.
 
10. Đại hội kêu gọi Tăng Ni, Cư sĩ, tín đồ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài tinh tiến tu tập, thực hành lời dạy của Đức Phật. Luôn luôn nêu cao khẩu hiệu: Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển để chung sức, chung lòng xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh trong lòng dân tộc.
 
11. Đại hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban, Bộ ngành Trung ương, Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức rất thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 
12. Đại hội kêu gọi toàn thể Tăng Ni, Cư sĩ, tín đồ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động Phật sự ích nước, lợi dân, ích đạo, lợi đời. Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong hệ thống chính trị chung tay xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, hưởng ứng mạnh mẽ các chương trình hành động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng nền văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam tiến đến, đậm đà bản sắc truyền thống dân tộc. Đưa kết quả của bốn đề án văn hóa Phật giáo vào thực tiễn xây dựng hệ giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam.
 
Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027 Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã bế mạc vào lúc 11giờ30 ngày 29 tháng 11 năm 2022 trong tinh thần đại hoan hỷ, đại đoàn kết với quyết tâm trang nghiêm Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

 
TM.ĐOÀN THƯ KÝ
  (đã ký)   

Thượng tọa Thích Đức Thiện
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký
  TM.ĐOÀN CHỦ TỌA
  (đã ký và ấn dấu)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
Chủ tịch Hội đồng Trị sự
Back To Top
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây